Wat is het belangrijkste voor een starter in het onderwijs?

Wat is het belangrijkste voor een starter in het onderwijs?
Als starter wordt er best veel van je gevraagd, zit je snel in de waan van de dag en word je misschien wel geleefd in een systeem vol ongeschreven regels.

Het kan dan best moeilijk zijn om je focus te houden bij de leerlingen. Volgens de schoonzus (een zijinstromende juf) van Lex Hupe

Lex april 2011

 

 

(Dit is Lex, kijk eens op zijn site!)

…zijn dit de 3 belangrijkste dingen als je net start in het onderwijs:

1. Geloof in de kinderen en hun kunnen. Ieder kind kan iets goed, maak ze daar van bewust zodat ze van daaruit (verder) kunnen bouwen aan hun zelfvertrouwen.

2. ​Wees​  wezenlijk geïnteresseerd in de kinderen, onthoud de dingen die ze zeggen omdat je dat wil, niet omdat je denkt dat het moet.

3. Wees open en eerlijk naar de kinderen.

Focus daar op.

Doe iedere dag iets waardoor je deze drie belangrijke  dingen onthoudt.
Want dit is waar het om gaat, waar alles mee begint:

verbinding maken met leerlingen.

Als je dat kunt en doet, dan kun jij een omgeving scheppen waar jouw leerlingen echt iets kunnen leren.

Zeven tips hoe je om kunt gaan met verdriet in het onderwijs

Zeven tips hoe je om kunt gaan met verdriet in het onderwijs

Het overlijden van een leerling is een van de naarste dingen die je kan overkomen als school, als leerkracht. Net als het overlijden van een ouder van een leerling of collega. Verdriet gaat geen enkele  school voorbij, en hoe naar het ook klinkt, als je goed voorbereid bent, voorkom je paniek en kijk je later met een goed gevoel terug op een dergelijk heftige periode.

Daarom deze zeven tips:

1. Zorg voor een rouwprotocol. Je kunt deze downloaden van internet en aanpassen aan jouw school.

2. Zorg dat er één aanspreekpunt is, zowel voor de school als voor het getroffen gezin. Alle informatie loopt alleen via deze twee mensen. Dat voorkomt heel veel ruis.

3. Geef dagelijks ruimte voor het uiten van verdriet, maar stel kaders vast. Maak duidelijke afspraken over de tijdsduur en de vorm.

4. Leg op een centrale plek in de school een herdenkingsboek neer waar men in kan schrijven, met een foto, een kaars, een bloem, etc.

5. Wees duidelijk naar de familie toe waaraan en hoe de school  en waaraan kan bijdragen. In dit grote verdriet kunnen er (onbewust) enerzijds onredelijke eisen gesteld worden en anderzijds te grote toezeggingen gedaan worden.

6. Jongens uiten hun verdriet anders dan meisjes. Jongens maken wel eens ongepaste opmerkingen, meisjes kunnen in hun verdriet blijven hangen. Houd hier rekening mee en communiceer dit ook naar anderen.

7. Het kost sommige mensen veel moeite om zijn of haar emoties op een sociaal gewenste wijze uiten en/of onder woorden te brengen. Help deze leerlingen, ouders, collega’s.

 

Het “heilige moeten” in het onderwijs

In het onderwijs MOET er steeds van alles, steeds wat nieuws, steeds van anderen… Hoe ga jij daar mee om? Je kunt het niet niet doen, je kunt je er enorm aan ergeren en je kunt er zelfs door afhaken. En dat laatste… dat wil ik dan weer niet. Ik vind het afschuwelijk dat er zoveel jonge getalenteerde docenten verdwijnen uit het onderwijs, bezweken onder de regeldruk.

Ja, ik weet het. Sander Dekker heeft het zelf gezegd: “doe alleen wat jij nodig en noodzakelijk vindt”. Maar wat vind jouw directeur daarvan? En jouw bestuur? En de inspecteurs zijn het ook niet altijd met elkaar eens.

7 manieren om hier tegenaan te kijken:

1. Je moet een uitgebreide administratie bijhouden.
Wat vind jij daar zelf van? Wat vind jij belangrijk? Groepsplannen zijn niet verplicht, gegevens bijhouden van leerlingen die zorg behoeven, wel. Wil jij alles weten van iedere leerling, of kijk je in clusters? Of noteer je alleen de uitschieters? En hoe vaak noteer jij? En hoe uitgebreid? Op welke manier? Als je echt groepsplannen wilt bijhouden: Groepsplanversneller is een handige en snelle manier voor scholen om de administratie bij te houden.

2. Je moet aanwezig zijn bij alle vergaderingen.
Van wie moet dat?  Van het taakbeleid? Waarom? Kloppen die uren dan? Als je mee wilt praten: ja. Dan is het handig om aanwezig te zijn. Maar als jij het geen probleem vindt dat men beslissingen neemt waar jij niet bij bent (en het misschien niet mee eens bent), dan hoeft het niet. Het is jouw eigen keuze. En als je er voor kiest om op de vergadering aanwezig te zijn, wees er dan ook echt en praat mee.

3. Je moet op vakantie in de schoolvakanties.
Nee hoor: als het te regelen is dat jouw vrije dagen geclusterd worden dan kun je best een weekje op vakantie als het jou uit komt. Is ook een keus, als de mogelijkheid er is. En waarom ook niet?

4. Je moet aanwezig zijn op de studiedagen.
Ook hier geldt: wat staat er in het taakbeleid? Wie bepaalt welke scholing jij krijgt, waar en bij wie? Denk er eens over na en bespreek het eens met je directeur.

5. Je moet alle leerlingen aardig vinden.
Ja, dat zou fijn zijn,  maar hoe wil je daar iemand (incluis jezelf) toe verplichten? Dit is een typisch geval van: “Nee, ik vind niet al mijn leerlingen even leuk, maar ik kies ervoor om in iedere leerling iets te zoeken dat ik waardeer, zodat ik iedere leerling met respect tegemoet kan treden.” Hetzelfde geldt voor ouders en collega’s, trouwens…

6. Je moet mopperen in de wandelgangen. Dat doet bijna iedereen en als je niet uitkijkt doe je automatisch mee. Ik vind het prima hoor, maar vraag je eens af: word je er blij van? Stoom afblazen mag natuurlijk , maar denk er eens over na waar je dat op welke manier het beste kunt doen.

7. Je moet het altijd druk hebben. Liever niet toch? Als jij een van die gelukkige mensen bent die zingend naar zijn werk gaat, die tijd over heeft en alle zaakjes prima op orde heeft: count your blessings en vertel vooral aan wie het horen wil hoe je dat voor elkaar krijgt! Wees trots op jezelf!

Zeven tips om na de kerstvakantie weer goed te beginnen met jouw klas

Zeven tips om na de kerstvakantie weer goed te beginnen met jouw klas

Morgen is het zover… je stapt met jouw leerlingen een nieuw jaar in. Ik heb 7 ideeën voor je om dat eens anders te doen:

1. Start je les met “champagne” voor iedereen een een heildronk op het nieuwe jaar.
2. Laat iedereen een goed voornemen (voor op school) opschrijven, tekenen, knutselen oid, en hang alle voornemens op een mooie plek in de klas. Besteed er regelmatig aandacht aan en vergeet zelf niet mee te doen.
3. Laat de leerlingen (kan ook in groepjes) een goed voornemen voor jou bedenken! Kies er iedere dag een uit.
4. Start met een samenwerkingsopdracht die XX dagen duurt, bijvoorbeeld €20XX,- inzamelen voor een goed doel, XX bejaarden bezoeken, XX goede daden voor school, of iets anders creatiefs. Iets met het jaar 20XX.
5. Houd een leuke quiz over het vorige schooljaar. Met prijzen natuurlijk. Het kan in een thema, maar dat hoeft niet.
6. Maak met de klas een krant of webpagina over de school, de klas , de leerlingen, de leraren in het voorgaande jaar. Een soort nieuwsoverzicht.
7. Start een fotoproject met de klas, bijvoorbeeld iedere dag een klassenfoto, een selfie-of ussie-pagina, een doelenoverzicht o.i.d. Iets dat duurt tot een vaste datum, waarop een tentoonstelling oid volgt.