Feedback

Goed onderwijs staat of valt bij het vermogen van een leraar om op de juiste wijze feedback te geven op wat leerlingen doen en zeggen. Er is veel te melden over feedback.

Het begint bij de juiste houding:

  1. De leraar moet een warm/strenge houding aannemen
  2. De zinnen moeten duidelijk en positief geformuleerd worden
  3. De criteria moeten helder en zichtbaar zijn
  4. Taal en houding van de leraar moeten congruent en consequent zijn

Ten tweede moet een leraar beseffen dat hij (of zij) de hele dag door feedback geeft.…

Lees meer