Zeven tips om na de kerstvakantie weer goed te beginnen met jouw klas

Morgen is het zover… je stapt met jouw leerlingen een nieuw jaar in. Ik heb 7 ideeën voor je om dat eens anders te doen:

1. Start je les met “champagne” voor iedereen een een heildronk op het nieuwe jaar.
2. Laat iedereen een goed voornemen (voor op school) opschrijven, tekenen, knutselen oid, en hang alle voornemens op een mooie plek in de klas. Besteed er regelmatig aandacht aan en vergeet zelf niet mee te doen.
3. Laat de leerlingen (kan ook in groepjes) een goed voornemen voor jou bedenken! Kies er iedere dag een uit.
4. Start met een samenwerkingsopdracht die XX dagen duurt, bijvoorbeeld €20XX,- inzamelen voor een goed doel, XX bejaarden bezoeken, XX goede daden voor school, of iets anders creatiefs. Iets met het jaar 20XX.
5. Houd een leuke quiz over het vorige schooljaar. Met prijzen natuurlijk. Het kan in een thema, maar dat hoeft niet.
6. Maak met de klas een krant of webpagina over de school, de klas , de leerlingen, de leraren in het voorgaande jaar. Een soort nieuwsoverzicht.
7. Start een fotoproject met de klas, bijvoorbeeld iedere dag een klassenfoto, een selfie-of ussie-pagina, een doelenoverzicht o.i.d. Iets dat duurt tot een vaste datum, waarop een tentoonstelling oid volgt.