Zeven tips voor een betere communicatie met ouders die het Nederlands slecht beheersen

 

1. Gebruik geen woorden die een dubbele betekenis hebben (zoals “beter”).

2. Vraag -bij problemen- altijd eerst of de ouders misschien een oplossing weten. Roep hun hulp in.

3. Benoem eventuele cultuurverschillen en vraag goed na: zijn het inderdaad cultuurverschillen?

4. Als het kan: zorg voor een  officiële tolk.

5. Sta kinderen niet toe om te tolken (ook niet 18+). Zij zijn partij, vooral in slechtnieuwsgesprekken. Je weet niet hoe ze de boodschap brengen, in hoeverre zij hun ouders willen beschermen.

6. Heb respect voor andermans cultuur. Je hoeft het er niet mee eens te zijn om je respectvol op te kunnen stellen.

7. Gebruik beelden, tekeningen, filmpjes, pictogrammen etc. om je boodschap te verduidelijken. Beeld het desnoods zelf uit. En bij gedragsproblemen: zorg dat je het gedag van het kind op film hebt.

Oké Nog eentje dan:

8. Benoem de moeilijke communicatie. Gooi het open. Leg uit dat je daarom steeds samenvat wat zij gezegd hebben. Vraag hen ook te vertellen wat jij gezegd hebt.