Een schoon schoolplein

Het lijkt wel alsof iedereen het de hele tijd over het milieu heeft en de klimaatverandering. Plastic Soep is Hot!


Sinds een half jaar speur ik, iedere keer als ik buiten loop, de grond af op zoek naar zwerfvuil. Lege blikjes, plastic zakken, wikkels van snoeprepen… en iedere keer raap ik minimaal 2 dingen op. Ik gooi ze weg in de dichtstbijzijnde vuilnisbak. Dat geeft mij het idee dat ik ook een bijdrage lever aan de vermindering van afval en een beter milieu. Ik heb dat niet zelf bedacht, het stond op feestboek, maar het kost me weinig moeite, eigenlijk. Ik denk er ook makkelijk aan.

Maar het valt me op hoe weinig vuilnisbakken er op straat staan, vooral in de buurt van de scholen waar ik vaak kom. En rondom die scholen kan ik dan zoveel afval oprapen dat ik voor zeker een week mijn taks haal. Ik heb nu dus een plastic (ahum) zak in mijn auto (ahum 2) waar ik het zwerfafval dan in verzamel voor mijn eigen vuilnisbak.

En dan zie ik de kinderen op het plein naar mij kijken. Ze stoten elkaar aan. “Die is gek… dat is toch vies…”  

Ik meen mij te herinneren dat basisschoolleerlingen altijd een enorm hart hebben voor dieren en het milieu. Ze weten ons volwassenen altijd precies te vertellen hoe het moet. Waar zit het pijnpunt?

Is het geen idee om onze leerlingen (ja! Ook die van VO en MBO) ook aan te leren om 2 keer per dag zwerfvuil te rapen rondom de school? Dat kost geen extra tijd. Gewoon in de pauze en vóór en na schooltijd. Zo moeilijk is dat toch niet? Alles voor een beter milieu. Ik geloof in druppels op een gloeiende plaat. Gewoon doen.

Wel daarna even handen wassen. Ja. Dat doe ik ook!

Plastic Soup Foundation