Luc Stevens zei het al… “opbrengstgericht onderwijs, wat is dat voor onzin?”

En wij-leren.nl stelde vervolgens 10 kritische vragen over opbrengsgericht werken in het onderwijs.

Dus dan doe ik er nog een schepje bovenop met 

de 7 tips voor het omgaan met opbrengstgericht werken!

1.  Laat je niet onder druk zetten.
2. Zoek zelf goed uit wat wel en wat niet moet van de inspectie en sla je directeur daar mee om de oren als hij/ zij teveel van je eist.
3. Werk samen met collega’s. Bereid samen voor en bespreek samen na. Houd het kort en zakelijk.
4. Film  je lessen en kijk wat beter kan.
5. Eerst moeten je leerlingen gelukkig zijn. Anders leren ze niets.
6. Je bent geen lesboer die kinderen trucjes aanleert. Houd in je achterhoofd wat echt belangrijk is: de vorming van burgers van de toekomst.
7. Praat veel met collega’s, leerlingen en ouders over verwachtingen. Bespreek ook of al jullie verwachtingen reëel zijn. En zo niet: waarom niet?