Lang Leve het Lerarentekort

In de Randstad staat een school. De afgelopen jaren had de school acht groepen met in totaal elf leraren. De school is al jaren stabiel in leerlingenaantal. Ik kom er regelmatig en graag.

De vorige maand kwam ik er weer. En ik zag dit:

Wat is dit?

Dit is een rommellokaal. Vorig jaar zaten hier 37 kleuters. Mijn mond viel open.

De directeur kwam naast me staan.

Ik: ‘Hebben jullie minder leerlingen dan vorig jaar?
Directeur: ‘Nee. We hebben evenveel leerlingen. Maar er is een leraar vertrokken en we kunnen geen nieuwe vinden. Dus hebben we de rest maar samen gevoegd. We hebben nu één kleuterklas en de oudsten van alle groepen zijn aangeschoven bij de groep erboven. Zo hebben we de last verdeeld.’

Ze haalde haar schouders op.

We zwegen.
Ze keek me aan: ‘Wil jij het niet doen?’
Ik: ‘Nee.’
Directeur: ‘Jammer.’
Dat vond ik niet maar dat zei ik niet.

Onderweg naar huis dacht ik na. Niet over het aanbod om weer kleuterjuf te worden, maar over het lerarentekort.

Er wordt zoveel gezegd.

 • Ik ben als de dood voor de komende griepgolf.
 • We gooien gewoon de eisen voor zijinstromers en de Pabo omlaag.
 • Bevoegdheid maakt niet uit. Je kunt het of je kunt het niet.
 • De eisen moeten juist omhoog. Niet iedereen kan zomaar docent worden.
 • Ik ken geen enkele zijinstromer die het gewenste niveau gehaald heeft.
 • Het maakt niet uit wat we doen, het lerarentekort blijft voorlopig nog. Die nieuwen zijn toch pas over vier jaar klaar.
 • Als ik het probleem kon oplossen, was ik nu wereldberoemd en miljonair.
 • Er moet gewoon geld bij. De wil is er wel, maar het geld is er niet.
 • Er is geld genoeg. De besturen potten het op.
 • Het onderwijs moet het zelf oplossen.
 • Er kunnen toch vakdocenten voor de klas?
 • Ik heb in mijn kelder een hele voorraad vakdocenten klaar.
 • Als we weer een dag gaan staken, zijn alleen de leerlingen en de ouders de dupe.
 • Wij hebben een studiedag gepland op 6 november. Die moet gewoon doorgaan.
 • We moeten gewoon een maand staken, minimaal. Dat hielp in Jordanië ook.
 • Het maakt niet of die leerlingen wel of geen les hebben. Ze leren tegenwoordig toch niets meer op school.
 • Het is geen Nederlands probleem, het is een wereldprobleem. Overal heeft het onderwijs te kampen met een crisis.
 • We moeten er gewoon voor zorgen dat de nieuwe mensen blijven.
 • De enigen die er blij van worden zijn de veel te dure onderwijsuitzendbureaus.
 • Ik heb al drie keer een klas naar huis moeten sturen.
 • De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk.
 • Omdat we met te weinig zijn is de werkdruk nog hoger dan ooit.
 • Wij hebben geen last van het lerarentekort. Ze staan in de rij om bij ons te komen werken.

Die laatste opmerking. Dat vind ik een interessante.

Er zijn dus scholen die geen tekort hebben.

Hoe komt dat? Dat zou ik dus willen weten. Want volgens mij ligt daar de oplossing.

Wat ik wil weten:
 1. Is er op jouw school een lerarentekort?
 2. Vertel eens wat meer over jouw school (populatie, plaats, aantal lln, onderwijsvisie, etc.).
 3. Zo ja: wat denk jij dat de oplossing is?
 4. Zo nee: hoe denk je dat dat komt?

Doe je mee?

Zo worden we samen wereldberoemd en miljonair 😊