Kennis of Kunde?

Kennis of Kunde? 21th Century Skills. Iedereen heeft het er over. Wat moeten wij onze leerlingen leren om ze goed voorbereid af te kunnen leveren op de volgende school? Ik heb een hoop kreten gehoord, de afgelopen jaren: * Scholen bereiden leerlingen slecht voor op...