Veiligheid in de klas

Veiligheid in de klas. Hoe doe jij dat?
Hoe zorg jij ervoor dat al jouw leerlingen zich veilig voelen bij jou?

Waarom moet dat eigenlijk?
Omdat leerlingen alleen goed kunnen leren in een veilige omgeving.
En jij bent er als leraar voor verantwoordelijk dat er een veilige sfeer is.

Die zul je dus moeten creëren. Daarmee zorg je ervoor dat:

  • Pesten geen optie is;
  • Leerlingen respect leren hebben voor elkaar;
  • Leerlingen kunnen leren.

En daarmee zijn we, wat mij betreft, aan de kern gekomen van onderwijs. Leerlingen leren op school kennis, vaardigheden en een houding die voorbereidt op goed burgerschap. En die houding verkrijgen zij doordat jij als leraar (een deel van) de opvoeding op je neemt. En opvoeden dient te geschieden in een veilige omgeving.

Hoe doe je dat?

  • Je geeft altijd het goede voorbeeld. In houding èn gedrag.
  • Je vertelt welk (zichtbaar) gedrag je van leerlingen verwacht (en je vertelt ook altijd waarom).
  • Je grijpt onmiddellijk in als iemand ongewenst gedrag vertoont. Meteen!
  • Je bouwt een goede relatie op met alle leerlingen. Je blijft zoeken naar verbinding bij leerlingen die jou minder liggen.
  • Je zorgt voor procedures, rituelen en routines. Als alles steeds op dezelfde wijze verloopt, zorgt dat voor zekerheid bij leerlingen. En zekerheid zorgt voor een veilig gevoel.
  • Je bent en doet dus heel voorspelbaar. Saai eigenlijk.

Houd je niet van saai? Ik verzeker je… ook als jij voorspelbaar bent is een les of een dag nooit saai. Er gebeuren immers altijd onverwachte dingen. Maar als jij daar steeds vanuit een veilige basis op reageert, geef je jouw leerlingen automatisch een veilige basis mee. En die verdienen ze. Hebben ze nodig. Om te leren, te leren en te leren. Voor de toekomst.